Ethanone, 1-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png