9-cis-10'-apo-beta-carotenal

1,2,4-trichlorobenzene.png