OHBZIEQLMCHETI-GFHNOKBBSA-N

1,2,4-trichlorobenzene.png