1-(4-ethylphenyl)-5-(furan-2-ylmethylidene)-1,3-diazinane-2,4,6-trione

1,2,4-trichlorobenzene.png