N-[4-(2-pyridinylmethyl)phenyl]-1,1'-biphenyl-2-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png