8-(hexylamino)adenosine

1,2,4-trichlorobenzene.png