6-[2-(2-Fluoro-phenyl)-vinyl]-pyridine-2-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png