N-(2-amino-4-fluorophenyl)-4-[N-(Pyridin-3-ylacryloyl)aminomethyl]benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png