N-[2-(3-difluoromethoxy-4-propoxy phenyl)oxazol-4-ylmethyl]-2-ethoxybenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png