4-(4-Fluoro-phenyl)-6-methyl-pyridine-2-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png