N-(3,4-dichlorophenyl)-3-ethyl-2-ethylimino-4-oxo-1,3-thiazinane-6-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png