3-[5-(4-Isopropyl-phenyl)-tetrazol-2-yl]-propionic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png