4'-Methyl-alpha-pyrrolidinopropiophenone

1,2,4-trichlorobenzene.png