Methanone, 3-indolizinyl(4-methoxyphenyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png