n-[4-[(aminoiminomethyl) -amino] -1-carboxybutyl] -1-glutamic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png