Ethyl (+/-)-3-(benzothiazol-2-yl)-4-(4-benzyloxyphenyl)butanoate

1,2,4-trichlorobenzene.png