N-[[3-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-4-ylidene]amino]morpholin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png