N-{4-[1-(ethylsulfonyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl]phenyl}methanesulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png