N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png