Morpholino(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png