1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-FLUORO-ETHANONE

1,2,4-trichlorobenzene.png