2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethylazanium

1,2,4-trichlorobenzene.png