[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-propan-2-ylazanium

1,2,4-trichlorobenzene.png