N-[4-[phenyl(1-pyridin-2-ylethyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png