(4-fluorophenyl)-[2-methyl-1-[(pyridin-2-ylhydrazinylidene)methyl]indolizin-3-yl]methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png