[5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,2-oxazol-3-yl]-piperidin-1-ylmethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png