N-[(8-Hydroxy-quinolin-7-yl)-(3-nitro-phenyl)-methyl]-isobutyramide

1,2,4-trichlorobenzene.png