N-(4-methoxyphenyl)-N-(3-nitrophenyl)sulfonylpyridine-4-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png