2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)prop-2-enenitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png