N-[4-[[4-[4-chloro-5-[[4-(naphthalene-1-carbonylamino)benzoyl]amino]-1H-benzimidazol-2-yl]phenyl]carbamoyl]phenyl]naphthalene-1-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png