1-[2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png