2-(6-chloro-2-pyridinyl)-2-phenylacetonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png