4-[[5-(4-chlorophenyl)-2-methyl-1-(4-propylphenyl)pyrrol-3-yl]methyl]thiomorpholine

1,2,4-trichlorobenzene.png