4-[[1-(4-fluorophenyl)-2-methyl-5-(4-propylphenyl)pyrrol-3-yl]methyl]thiomorpholine

1,2,4-trichlorobenzene.png