5-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidene]-1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione

1,2,4-trichlorobenzene.png