ethyl 4-[2-[methyl(methylsulfonyl)amino]benzoyl]piperazine-1-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png