1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine

1,2,4-trichlorobenzene.png