n-(4-hydroxyphenyl) retinamide

1,2,4-trichlorobenzene.png