7-(4-methoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png