5-[(2,4-dichlorophenyl)methylidene]-1-methyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione

1,2,4-trichlorobenzene.png