4-[[3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpyrazol-4-yl]methylidene]-3-methyl-1H-pyrazol-5-one

1,2,4-trichlorobenzene.png