N-[2,5-dimethoxy-4-(propanoylamino)phenyl]benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png