1-[[2-(benzotriazol-1-yloxymethyl)phenyl]methoxy]benzotriazole

1,2,4-trichlorobenzene.png