Ethanone, 1-phenyl-2-(3-phenyl-1-indolizinyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png